Alapkiírás 2022.

 

 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

 

1.1. Az Autoplus-Box Bt =APB (4031,Debrecen Lóskúti u 48/b), 2022. évre Amatőr autóverseny kupa sorozatot ír ki, amelynek feltételeit a 2022-es évre az alábbi alapszabályzat tartalmazza.

A versenysorozat rendezője az Magyar Nemzeti Autósport Szövetség regisztrálásával az APB.

 

1.2.   A futam(ok) rendezője köteles a sportrendezvények lebonyolítására és biztonságára vonatkozó sporttörvényben meghatározott törvényi és rendeleti előírásokat betartani .A versenyekre külön versenykiírások kerülnek kibocsátásra.  

         

 

 

 1. RÉSZTVEVŐK

 

Egyéni nevezési joga van a Bajnokság valamennyi versenyére azon a személynek, aki 17. életévét betöltötték, és érvényes, minimum „B” kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik, valamint nincs ellene hatályban a sorozattól történő eltiltás.

A 2022.év  futamain Licence-s kategóriába nevezhetnek azok a versenyzők, akik érvényes, MNASZ által kibocsátott  licenccel rendelkeznek.

 

 1. VERSENYJÁRMŰVEK

 

3.1. ÁLTALÁNOS TECHNIKAI ELŐÍRÁSOK

A versenyautóknak meg kell felelniük a versenyek gépátvételén a szervezők által megállapított előírásoknak. . Amennyiben a versenyautó érvényes MNASZ gépkönyvvel rendelkezik, úgy az szintén elfogadott, azzal a sorozatban nevezhető a gépjármű.  A versenyautó csak sorozatgyártású zárt karosszériás autó lehet , a versenyeken min:1db rögzített űlés és biztonsági öv ,zárt nem műszálas hosszú ruházat és zárt lábbeli használata kötelező !   

 

3.2. KATEGÓRÁK

A következő kategóriákban lehet nevezni:

 

1 kategória       Licences

2 kategória      3001ccm felett,kompresszor

3 kategória       2001- 3000 ccm ig

4 kategória       1601- 2000 ccm ig

5 kategória       0-1600 ccm ig

X kategória       Felnevezettek /minden 2. nevezés/

 

A feltöltős motorral szerelt autók (turbó, kompresszor) alaptérfogatát 1,7-es viszonyszámmal szorozzuk, s az így kapott hengerűrtartalom érték alapján kerül besorolásra a megfelelő kategóriába. Mindenki nevezhet a saját köbcenti besorolásához mérten illetve magasabb kategóriába is, de az első felnevezése minden esetben az X kategória lesz ! Ugyanazon kategóriába kizárólag csakis egyszer lehet nevezni.

 

3.3 GUMIK

A versenyautókon szabadon választható a gumik használata. /Szeges és pápai vagy jellegű gumi nem használható./

 

 1. A BAJNOKSÁG VERSENYEI

 

A Bajnokság versenyeit az APB ideiglenes versenynaptára tartalmazza. A naptár kiadását követő időpont módosítás jogát a szervező fenntartja Az indulókat a szervezők a versenyt megelőző 14 nappal a www.kzinvestkupa.hu honlapon értesítik.

 

 

 

 

 

 

 1. VERSENYPÁLYÁK

 

A versenyek a rendezők által forgalomtól elzárt pályákon lehetnek.  Az út lezárásának hatálya ki kell, hogy terjedjen a szervizparkra, a szervizparkot a pályával összekötő útszakaszra is. A versenypálya hossza 1 -  8 Km hosszú lehet. Egy szakasz kijelölése esetén a lebonyolítás menetiránya változtatható.

 

 

A lassítók rombolása (a lassítót alkotó bármely gumielem hely változtatása a versenyautó által) minden esetben 10 mp időbüntetést von maga után.  A lassító rombolás tényét ténybíró jegyzőkönyvezi. Ha a pálya nyomvonala gumival van kijelölve akkor a bójadöntésért  2mp/bója büntetés jár.

 

 

 

 1. A VERSENYEK ÁLTALÁNOS RENDEZÉSI FELTÉTELEI

 

6.1. A VERSENYEK KIÍRÁSA

 

  Amennyiben van a versenyen végrehajtási utasítás ,azt a verseny hivatalos hirdetőtábláján ki kell függeszteni, valamint szükség esetén a versenyzőkkel közvetlenül is közölni, amelynek átvételét a versenyzők aláírásukkal igazolják.

  A sorozat szervezői a súlyos szabálytalanságot elkövető versenyzőt sújthatja eltiltással is, s így az eltiltást a rendező a nevezés visszautasításával köteles érvényesíteni.

 

6.2. NEVEZÉS

 

6.2.1. Egyéni nevezés

Egy versenyző az adott versenyre, több kategóriában és több autóval is nevezhető A nevezési díjat a nevezési zárlatig a verseny rendezőjének kell befizetni. Nevezési határidő: a versenykiírásban megjelöltek szerint. Az ezután befizetett nevezések elfogadásáról, pótdíjazásáról vagy elutasításáról a rendező szabadon dönt. Figyelem: a nevezés csak a nevezési díj egyidejű befizetésével válik érvényessé.

A nevezés a kiírás mellékletét képező egységes nevezési lapon illetve a hivatalos honlapon  történik.1 nevezéshez + 3 fő segítő látogathatja a rendezvényt díjtalanul egyidejűleg a versenyzővel.

 

Nevezési díj:

                      Az aktuális versenykiírás tartalmazza !

Amennyiben a versenyző a versenyt minimum 5 nappal megelőzően visszamondja az indulási szándékát, akkor visszatérítjük a teljes nevezési díjat. Ha a versenyautó a technikai átvételen nem felel meg a technikai szabályoknak akkor a következő verseny nevezésénél 50% nevezési díj jóváírásra kerül. Ha a versenyző nem jelenik meg a technikai átvételen akkor a nevezési díjat nincs módunkban visszatéríteni !

Minden valótlan adatot tartalmazó nevezés érvénytelen. A hiányos, értelmetlen, a nevezési zárlat után elküldött nevezéseket a rendező saját hatáskörében visszautasíthatja.

 

Amennyiben a verseny elmarad, a rendező köteles a nevezési díjakat 8 napon belül a nevezőknek visszafizetni. Kivétel ez alól, ha katasztrófa, elemi csapás, vagy más vis majornak minősíthető eset miatt marad el a rendezvény.

A benevezett versenyautók ugyanazon kategórián belül a gépátvétel végéig, a nevezési lapon feltüntetett versenyautóhoz képest módosíthatók, de a gépátvételi lapon már a bemutatásra kerülő jármű adatainak kell szerepelnie.

 

6.2.2. Csapatnevezés

A  2022. évi sorozatában csapatverseny nem kerül kiírásra.

 

 

6.3. HIVATALOS JELZÉSEK, REKLÁMOK A VERSENYAUTÓKON

 

Rajtszámok

Valamennyi versenyző köteles a zártkarosszériás versenyautó mindkét oldali első ajtaján a rajtszámok és rajtszám reklámok elhelyezésére 40 x 40 cm-es fehér felületet biztosítani. A rajtszámok számára előírt fehér felületen csak és kizárólag a rajtszám, és a rendező által előírt kötelező reklám tüntethető fel. A sorozat valamennyi versenyén az APB által előírt - reklámmal ellátott – rajtszámok viselése kötelező, a rajtszám reklám a rajtszám elválaszthatatlan része. A rajtszám reklám kizárólag az előírt fehér felületen, a rajtszám felett, és / vagy alatt helyezhető el. A reklámfelirat nem váltható meg és nem távolítható el, a reklám eltávolítása a rajtengedély megvonását illetve kizárást von maga után.

   

 

 

Nevek feltüntetése

A 2022-es versenyévadban a versenyautókon nem kötelező a versenyzők neveinek feltüntetése ,de ajánlott.

 

6.4. ÁTVÉTELEK

6.4.1 Autók

.

A kupasorozat minden versenyén a versenyzőknek és versenyautójuknak - az adott versenykiírásban meghatározott időben és helyen - meg kell jelenniük az adminisztratív és technikai gépátvételen.

Az adminisztrációs ellenőrzés, minden versenyen érkezéskor történik, melyen a versenyzők kötelesek személyesen megjelenni.

Az adminisztratív átvétel során a versenyzőknek be kell mutatniuk érvényes jogosítvány (min. „B” kat.),   ’E’ jelű bukósisak, versenyruházat (egyrészes hosszúszárú nem műszálas overáll), zárt lábbeli.

 A versenyzők a technikai  átvétel során kapják meg a reklámokat és a rajtszámot

A gépátvétel vagy a verseny során bármikor kérheti a versenyzők alkoholszondás ellenőrzését. Pozitív eredmények esetén a versenyző a versenyen nem vehet részt.

Mindennemű csalárd eljárás kizárással jár. A kizárás vonatkozhat a versenyzőre és mindazokra, akik a csalásban részt vettek, vagy ahhoz segítséget nyújtottak.  

 

7 . VERSENYEK LEBONYOLÍTÁSA

A versenyeken az időmérést 1/100 másodperc pontossággal kell végezni.  Az időmérést a sorozat szervezője fotocellás időmérővel (vagy kézi stoperrel) végzi. Az időmérés ellen óvásnak helye nincs.

A versenyek a versenykiírás szerint kettő – öt futamosak. Minden versenyzőnek az egyetlen legrosszabb körideje kerül törlésre.

 

A rajt elõírt sorrendje

Rajtszámok szerint emelkedő vagy csökkenő sorrendben

 

A rajtoltatás  kézzel rajtoltató bíró segítségével történik zöld lámpajelzésre:

A rajtjeltől számított 10 másodpercen belül a versenyzőknek el kell hagynia a rajt állomást. Amennyiben technikai okokból a versenyző nem tud elrajtolni, kézi erővel kitolhatja a versenyautót, az út szélére. Ha a vélt hibát sikerült kijavítani, folytathatja a versenyt, de csak akkor hajthat a pályára, ha az autó és a versenyzők is 100%-ig verseny kész állapotban vannak. Aki a rajtjeltől számított 10 másodpercen belül nem hagyja el a rajtállomást, úgy törlésre kerül az adott körideje. Az elrajtoló versenyző csak a STOP-ban veheti le a bukósisakot. A szabály megszegője azonnali kizárásra kerül. A rajtoltatás folytatólagosan történik. Az egymást követő gépkocsik rajtideje 1 perc vagy véletlenszerűen történik.  Vagy a leintés után jön a következő páros a salakpályás versenyeken.

 

  A várható rajtidő előtti 3. percben a versenyautónak és a versenyzőnek 100%-os rajt-kész állapotban kell a rajt várokozóban tartózkodniuk.

 

 

A versenyfutam(ok) alatt a verseny útvonala zártpályás és a forgalom egyirányú. Ez alatt a megadott menetiránnyal szemben haladni szigorúan tilos és kizárással jár. Amennyiben a versenyző a pályán megállni kényszerül, köteles járművével a lehetőségekhez képest az útról, ha ez nem lehetséges az ideális ívről teljes mértékben lehúzódni. Amennyiben az előttük haladó versenyautó balesete, meghibásodása vagy más vis major ok miatt, a később rajtoló versenyző(k) megállásra kényszerül(nek), vagy jelentős hátrányt szenved(nek) a a pályabírói jelentések figyelembevételével a károsult versenyző újrarajtolhat.

 

A pálya zárását illetve nyitását a rendezőség gépkocsijával a rendező (és/vagy a rendező megbízottja) végzi. A zártpályás időtartamokon kívül a verseny útvonalán a KRESZ előírások betartása kötelező. A versenyre vonatkozó közlekedési előírások illetve a KRESZ megszegéséből eredő következmények az elkövetőt terhelik. A versenyzők futamok közötti - céltól a rajtvonalig történő - levezetésekor előzni, megállni illetve személyt szállítani tilos. A céltól a stopig illetve a szervízparkban is a megengedett legnagyobb sebesség 10km/h.

A céltól a rajtig a biztonsági öv használata kötelező!!!!!!

A versenyeken a depóbeosztás elkészítése a kizárólag a rendező hatáskörébe tartozik

 

 

7.1. PÁLYABEJÁRÁS

 

A  versenyeken a pályabejárás mennyiségét és formáját a rendező határozza meg.

 

 

7.2. KÖRGYORSASÁGI VERSENYEK LEBONYOLÍTÁSA

 

7.3. Körversenyek jellemzői

A Bajnokságban körgyorsasági és kör jellegű gyorsasági szakasz is kijelölésre kerül. pl:Salakmotorpálya  A szakasz hosszára a körök számára a „hagyományos” szakaszokra vonatkozó előírások érvényesek.

 

 

7.4. A VERSENYEK ÉRTÉKELÉSE

 

7.4.1. A versenyek értékelése

Értékelhetőnek az a versenyző minősül, akik az adott versenyen megrendezett szakaszokat teljesíti, és nincs ellenük hatályban az adott versenyre vonatkozó kizárást jelentő büntetés. Külső műszaki segítség igénybevétele a verseny feladását jelenti és nem állhat vissza a versenybe.

 

 

7.4.2. Egyéni értékelés

Az értékelt versenyzők futamonként helyezésük függvényében az alábbi pont-számokat kapják:

Helyezés

Abszolút                  Power szakasz

Kategóriák                   

I. hely

20                               5

10

II. hely

15                               4

6

III. hely

12                               3

4

IV. hely

10                               2

3

V. hely

8                                 1

2

VI. hely

6

1

VII. hely

4

-

VIII. hely

3

-

IX. hely

2

-

X. hely

1

-

 

  

A célbírók és ténybírók döntése ellen, amelyet beosztásukban hoznak, valamint az időmérés ellen óvásnak helye nincs. A 2022-es versenyek közül egyes versenyek pontjait felszorozhatjuk melyről a versenykiírásban adunk tájékoztatást.

Minden verseny utolsó szakasza a power szakasz ahol abszolútban és a kategóriában is ugyanazon plusz pontok járnak.

 

7.5. FELELŐSSÉG KIZÁRÁS

 

A nevezés aláírásával a versenyzők kijelentik, hogy a versenyeken saját akaratukból és saját felelősségükre vesznek részt az APB-al, az egyes versenyek rendezőivel, valamint a versenyek hivatalos tisztségviselőivel és közreműködőivel, valamint versenyző társaival szemben mindenféle kártérítési igényükről lemondanak. A versenypályát a rendezőtől bérlik a verseny idejére. Vitás esetekben a rendezőség dönt a kizárás tényéről.

 

 

7.6. A VERSENYEK DÍJAZÁSA

 

Az egyes versenyekre a rendezőnek az alábbiak szerint kell díjakat biztosítania:

Díjazás:

Abszolút:         I., II., III., helyezettek  serleget vehetnek át

Kategória:       I., II., III., helyezettek  serleget vehetnek át

 

 

Azok a versenyzők, akik az adott versenyen elért eredményük alapján serleg díjra jogosultak, és azt, az adott verseny díjkiosztóján nem veszik át (kivéve vis mayor), a serleg díjazásról lemondanak, így azt később sem vehetik át.

 

 

 1. ÉRTÉKELÉS

 

Az éves sorozat értékelése a kiírt versenyek számbavételével történik. Úgy kell elvégezni, hogy a kiírt minden futam eredményét figyelembe kell venni. Az így kapott pontszámok alapján alakul ki a sorrend.     

  Pontegyenlőség esetén a több jobb helyezés, további pontegyenlőség esetén a hosszabb verseny eredménye  dönt.

 

 

 

 

 1. A BAJNOKSÁG ÉVES DÍJAZÁSA

 

Abszolút: I – III. helyig  serleget vehetnek át

Kategória: I – III. helyig serleget vehetnek át

 

 

 1. DÍJKIOSZTÓ

 

Az éves díjkiosztó az APB által meghirdetett időpontban és helyszínen, ünnepélyes keretek között kerül megrendezésre. Azok a versenyzők, akik az éves díjkiosztón nem jelennek meg a díjra nem tarthatnak igényt (kivétel vis major esete).

 

 

 

 

 1. FELELŐSSÉG KIZÁRÁS BIZTOSÍTÁS

 

A nevezés aláírásával a versenyzők kijelentik, hogy a versenyeken saját akaratukból és saját felelősségükre vesznek részt és az egyes versenyek rendezőivel, valamint a versenyek hivatalos tisztségviselőivel és közreműködőivel szemben mindenféle kártérítési igényükről lemondanak. A versenyautókra felelősségbiztosítást a rendező nem köt. Extrém biztosítás minden versenyen köthető amire a verseny szervezője lehetőséget biztosít ! A verseny felelősségbiztosítása az MNASZ -en keresztül történik.

 

 

 1. HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK

 

A versenyek alatt a futam Rendezője a versennyel kapcsolatos hivatalos közleményeket (végrehajtási utasítások, eredménylisták, stb.) a szervizparkban elhelyezett hivatalos hirdető táblán közli és(vagy) kihangosítva érdemre hozza de a bemondásra került idők nem hivatalosak .

A versenyzők és csapatok kötelesek figyelemmel kísérni a hivatalos hirdető táblán elhelyezett közleményeket, ennek elmulasztásból adódó következményeket a versenyzők és csapatok viselik.

 

 

13. ZÁSZLÓ JELZÉSEK:

 

 • Piros: AZONNALI ÁLLJ! A megállást követően a versenyző csak és kizárólag a piros jelzést adó sportbíró kifejezett utasítására haladhat tovább. A zászlójelzés figyelmen kívül hagyása azonnali kizárást von maga után.

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top
A weboldal sütiket (cookie-kat) használ A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa. Törölheti és letilthatja az összes sütit ezen a weboldalon, viszont a weboldal egy része emiatt nem fog megfelelően működni. Részletes információ a sütikről. More details…